Odszkodowanie / Zadośćuczynienie

  • zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego
  • odszkodowania za szkodę na mieniu/szkodę w pojeździe z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego
  • zadośćuczynienie i odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego
  • zadośćuczynienie/odszkodowanie za wypadek przy pracy
  • odszkodowanie z polisy NNW
  • odszkodowanie z polisy AC
  • zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych