Honorarium Kancelaria Adwokacka Stalowa Wola

Kancelaria Prawna Stalowa Wola

Nasza Kancelaria Prawna Stalowa Wola – honorarium ustala indywidualnie z każdym Klientem, biorąc pod uwagę takie kryteria jak:

  • wartość przedmiotu sporu,
  • rodzaj i zawiłość sprawy,
  • wymagany nakład pracy.

Przy ustalaniu wynagrodzenia uwzględniamy także sytuację materialną naszych Klientów. Zasadniczo honorarium płatne jest z góry, niemniej w uzasadnionych przypadkach istnieje sposobność rozłożenia należności na raty.

Współpraca Kancelarii Adwokackiej z podmiotami gospodarczymi

Kancelaria Prawna Stalowa Wola daje sposobność uregulowania ustalonej należności w postaci ryczałtu – tj. uzgodnionej miesięcznie kwoty, której ustalenie będzie celowe zwłaszcza przy stałej, kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych.