Windykacja należności / Prawo umów

Windykacja Należności Adwokat

Działania mające na celu wyegzekwowanie spłaty długu przy pomocy sposobów opisanych przez prawo to windykacja należności adwokat. Działania windykacyjne może realizować wierzyciel, pełnomocnik lub firma windykacyjna. Nasza Kancelaria pomaga w takich sprawach jak:

  • zapłata należności z faktur
  • niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań
  • rękojmia za wady rzeczy
  • wnioski o wszczęcie egzekucji
  • sporządzanie i opiniowanie umów