Windykacja należności / Prawo umów

Windykacja Należności Adwokat

Działania mające na celu wyegzekwowanie spłaty długu przy pomocy sposobów opisanych przez prawo to windykacja należności adwokat. Działania windykacyjne może realizować wierzyciel, pełnomocnik lub firma windykacyjna. Nasza Kancelaria pomaga w takich sprawach jak:

  • zapłata należności z faktur
  • niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań
  • rękojmia za wady rzeczy
  • wnioski o wszczęcie egzekucji
  • sporządzanie i opiniowanie umów

Prawo Umów

Umową nazywamy wzajemne uzgodnienie stron mająca na celu obustronne dobro i korzyści. Przy tym umowa określa wzajemne obowiązki oraz prawa stron.

Zarówno przy takiej sprawie jak Windykacja Należności czy Prawo Umów należy mieć w swoim zespole kogoś kto pomoże zebrać wszystkie te trudne kwestie i pomoże je rozwiązać. Na to miejsce stawiamy się my – Kancelaria Adwokacka Patrycja Poręba. Chętnie i kompleksowo pomożemy we wszelkich sprawach związanych z takimi sprawami jak windykacja należności czy prawo umów.