Sprawy karne adwokat Stalowa Wola

Kancelarii Adwokackiej w Stalowej Woli prowadzimy sprawy karne, w których naszym obowiązkiem jest 

  • obrona w sprawach karnych, wykroczeniowych, karno-skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego
  • reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego na każdym etapie postępowania karnego
  • obrona na etapie postępowania wykonawczego, sporządzanie wniosków o odroczenie kary pozbawienia wolności, o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, o wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia kary
  • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania