Prawo pracy / ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy Stalowa Wola

Kodeks pracy to za razem podstawowy jak i najważniejszy akt prawny, który reguluje relacje zawodowe pomiędzy pracodawcami, a pracownikami. Są w nim opisane warunki dotyczące świadczenia pracy na terenie Polski. Kodeks określa również prawa i obowiązki w relacjach zawodowych. Działanie wbrew temu zbiorowi ustaw jest działaniem wbrew polskiemu prawu. Z tego powodu ważne jest, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności prawa ze swoją sytuacją w pracy – podjąć odpowiednie działania. Takowym krokiem może być udanie się do radcy prawnego, specjalisty, który chętnie pomoże rozpatrzeć sprawę i pomoże podjąć odpowiednie kroki prawne. W takich sprawach bardzo ważne jest, aby powierzyć je właściwym osobom. Kancelaria Prawna Patrycja Poręba oferuje kompleksową pomoc między innymi w kwestii zagadnień dotyczących prawa pracy jak na przykład: Prawo pracy Stalowa Wola czy wiele innych jak np.:

  • sprawy o odszkodowanie z tytułu bezzasadnego lub bezprawnego wypowiedzenia, bądź rozwiązania umowy o pracę,
  • odpowiedzialność materialna pracowników
  • ustalenie stosunku pracy
  • mobbing, nierówne traktowanie w zatrudnieniu
  • renty z ZUS
  • odszkodowania za wypadek przy pracy z ZUSu