Prawo pracy / ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy Stalowa Wola

Kancelaria Prawna Patrycja Poręba oferuje kompleksową pomoc w kwestii zagadnień dotyczących prawa pracy jak na przykład: Prawo pracy Stalowa Wola czy wiele innych.:

  • sprawy o odszkodowanie z tytułu bezzasadnego lub bezprawnego wypowiedzenia, bądź rozwiązania umowy o pracę,
  • odpowiedzialność materialna pracowników
  • ustalenie stosunku pracy
  • mobbing, nierówne traktowanie w zatrudnieniu
  • renty z ZUS
  • odszkodowania za wypadek przy pracy z ZUSu