Błąd medyczny - Adwokat

Błąd medyczny adwokat jest szczególnym rodzajem sprawy, która dotyczy dopuszczenia się poważnego błędu w sztuce lekarskiej. Mowa o sytuacji kiedy podczas próby ratowania życia lub zdrowia lekarz dopuszcza się niedokładności w diagnozie, leczeniu czy też rehabilitacji.

Czasami takie sprawy są poprzedzone śledztwem prowadzonym przez Prokuratora celem ustalenia odpowiedzialności karnej za zaniechanie lub wadliwe działanie personelu medycznego – w szczególności gdy pacjent umiera lub ponosi uszczerbek na zdrowiu.

Najczęściej jednak źródłem takich spraw jest błąd medyczny rozumiany jako niedopatrzenie w diagnozie, terapii lub rehabilitacji. Jego skutkiem jest szkoda pacjenta w zakresie jego zdrowia, samopoczucia, wizerunku oraz komfortu życia.

Personel medyczny odpowiada za błąd w sztuce lekarskiej w wyniku czego można otrzymać odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie najczęściej od ubezpieczyciela.