Sprawy Budowlane / Administracyjne

Prawo budowlane Adwokat

Przepisy regulujące prawo budowlane weszły w życie 1 stycznia 1995 roku. W ustawie znajduje się jedenaście rozdziałów, które niezwykle precyzyjnie omawiają poszczególne procedury związane z projektowaniem i powstawaniem budynków, rozbiórką obiektów oraz podejmowaniem stosowanych działań w razie wystąpienia katastrofy budowlanej. Z tych powodów prawo budowlane adwokat jest tematem bardzo istotnym i należy mieć odpowiednią wiedzę i ludzi do pomocy, którzy w każdej chwili mogą wspomóc merytorycznie i prawnie w takich sprawach jak:

  • samowole budowlane
  • użytkowanie obiektów
  • pomoc prawna na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę
  • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji oraz postanowień organów administracji publicznej
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym