Honorarium

Honorarium ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: wartość przedmiotu sporu, rodzaj i zawiłość sprawy, jak też wymagany nakład pracy. Przy ustalaniu wynagrodzenia uwzględniamy także sytuację materialną naszych klientów. Zasadniczo honorarium płatne jest z góry, niemniej w uzasadnionych przypadkach istnieje sposobność rozłożenia należności na raty.


Wynagrodzenie może również przyjąć postać ryczałtu – tj. uzgodnionej miesięcznie kwoty, której ustalenie będzie celowe zwłaszcza przy stałej, kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych.