Prawo pracy / ubezpieczeń społecznych

  • sprawy o odszkodowanie z tytułu bezzasadnego lub bezprawnego wypowiedzenia, bądź rozwiązania umowy o pracę,
  • odpowiedzialność materialna pracowników
  • ustalenie stosunku pracy
  • mobbing, nierówne traktowanie w zatrudnieniu
  • renty z ZUS
  • odszkodowania za wypadek przy pracy z ZUSu