Rozwód / Alimenty

  • rozwód
  • separacja
  • alimenty (zapłata alimentów/podwyższenie alimentów/ obniżenie alimentów/ uchylenie obowiązku zapłaty alimentów)
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • zagrożenie zapłatą sankcji pieniężnej w razie uniemożliwiania realizacji postanowienia regulującego kontakty z dziećmi
  • podział majątku dorobkowego
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
  • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka