Sprawy Budowlane / Administracyjne

  • samowole budowlane
  • użytkowanie obiektów
  • pomoc prawna na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę
  • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji oraz postanowień organów administracji publicznej
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym