Nasz zespół

Adwokat Patrycja Poręba

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbywała aplikację adwokacką przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej, której zwieńczeniem było złożenie egzaminu adwokackiego.

 

Kunszt zawodowy zdobywała podczas pracy w krakowskich kancelariach adwokackich, gdzie zetknęła się z szerokim spektrum zagadnień prawnych w rozmaitych dziedzinach prawa. Od 2010 r. pracuje jako prawnik.

 

Począwszy od 2014 r. prowadzi Kancelarię Adwokacką w Stalowej Woli. Z powodzeniem reprezentuje klientów m.in. w sprawach z zakresu prawa cywilnego (w tym windykacja należności, odszkodowania, zadośćuczynienia, spadek, prawo nieruchomości), prawa karnego (obrona, pomoc prawna pokrzywdzonym), prawa rodzinnego (m.in. rozwód, alimenty), prawa ubezpieczeń społecznych (renty).

 

Włada językiem angielskim.

Radca Prawny Kamil Maruszak

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, której zwieńczeniem było złożenie egzaminu radcowskiego.

 

Kunszt zawodowy zdobywał podczas pracy w kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej. Od 2009 r. pracuje jako prawnik.

 

Od 2013 r. z powodzeniem wykonuje zawód radcy prawnego udzielając Klientom pomocy prawnej m.in. w sprawach cywilnych (windykacja należności, weryfikacja i sporządzanie umów cywilnoprawnych, odszkodowania, zadośćuczynienia, sprawy spadkowe oraz dotyczące nieruchomości – zasiedzenia oraz służebności gruntowe), sprawach administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego) czy też w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

 

Włada językiem angielskim.